Wonen met een plus

Wat is dat: wonen met een plus?

Het betekent dat bewoners allerlei extra’s tegemoet kunnen zien, waar geen of vrijwel geen eigen bijdrage voor gevraagd wordt. Denk daarbij aan bijzondere activiteiten en voorzieningen voor de bewoners. Daarnaast is er ook veel persoonlijke aandacht van de coördinatoren bewonerszaken.

Wat valt er onder de plus?

Activiteiten die onder de Plus vallen:

 • Een jaarlijks uitstapje,
 • Een nieuwjaarslunch of een high tea met kerst,
 • Activiteiten, die regelmatig wisselen, zoals bloemschikken,
 • Eenmalige activiteiten, zoals een filmbezoek of brandweervoorlichting.

Voorzieningen en faciliteiten die onder de Plus vallen:

 • Een gespreksgroep levensfilosofie per huis,
 • Bewegen voor ouderen onder leiding van een professional,
 • Uitgave van ons vernieuwde bewonersblad “Uit het h’ART”, dat 2 maal per jaar gaat verschijnen. (Onderaan deze pagina vindt u hiervan de link naar het bewonersblad.)

Twee coördinatoren bewonerszaken

Onder de plus valt ook het werk van de coördinatoren bewonerszaken: Lizanne Kik en Pieternel van Giersbergen. Zij doen veel ondersteunend werk en helpen bewoners als die er zelf niet meer uitkomen. Uitgangspunt bij hun werk is dat bewoners hun zaken zoveel mogelijk zelf regelen.

Wat doen de coördinatoren bewonerszaken zoal?

 • Ze beheren de wachtlijst van woningzoekenden en hebben het recht om nieuwe bewoners voor te dragen aan de woningcorporatie Woonstede; voordrachtsrecht.
 • Ze organiseren allerlei activiteiten.
 • Ze zorgen ervoor dat de voorzieningen en faciliteiten goed verlopen.
 • Ze ondersteunen bewoners als die ergens niet meer uitkomen.
 • Ze ondersteunen de bewonerscommissies.
 • Ze onderhouden de contacten met externen, zoals Woonstede en de gemeente Ede en Wageningen.

Kortom, met hun werk maken Lizanne en Pieternel het de bewoners zo prettig mogelijk. Daarbij stimuleren ze met hun werk dat de bewoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook stimuleren ze bewoners om problemen zelf op te lossen.

Deze doelen hebben de coördinatoren omgezet in ‘vier O’s’:

 • De O van Ontmoeten: bewoners ontmoeten elkaar uiteraard bij iedere gezamenlijke activiteit.
 • De O van Ontwikkelen: bewoners kunnen zich persoonlijk en mentaal verder ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de gespreksgroep levensfilosofie.
 • De O van Ontzorgen: bijvoorbeeld het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, zoals hoe om te gaan met babbeltrucs.
 • De O van Ontspannen: het gaat hier bijvoorbeeld om bloemschikken of een gezamenlijk uitje.

Lizanne en Pieternel toetsen de activiteiten en voorzieningen waar zij verantwoordelijk voor zijn aan deze vier O’s. Is er te weinig bij een bepaalde O dan gaan ze na hoe daar meer aan gedaan kan worden.

Wie betaalt de plus?

De Vrijzinnig-Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’, afgekort tot Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’, betaalt de plus.

Waar betaalt de Stichting dat van?

Daarvoor duiken we de geschiedenis in. Het is begin jaren ’70 en een aantal vrijzinnige, christelijke kerkelijke gemeenten in deze regio wil graag voor de ouderen binnen hun gemeenschap een eigen wooncomplex neerzetten.

De vrijzinnige, christelijke gemeenten vormden daartoe een samenwerkingsverband, bestaande uit de volgende afdelingen:

 • de Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen in Bennekom, Ede, Lunteren, Rhenen, Veenendaal en Wageningen
 • de Doopsgezinde Gemeente Wageningen en omstreken
 • de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek en omstreken

Vanuit dit samenwerkingsverband is een stichting opgericht, waarbij elke religieuze gemeente een vertegenwoordiger in het bestuur of in de Raad heeft. Het is deze Stichting die de drie huizen heeft laten bouwen.

De Stichting bestaat tegenwoordig onder de naam Vrijzinnig-Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’. De vrijzinnige geloofsgemeenschappen zijn vertegenwoordigd in het bestuur en in de Raad van Advies en Toezicht.

Gebouwen verkocht

Op 1 juli 2009 zijn de gebouwen verkocht aan woningcorporatie Woonstede. Sindsdien zijn de – vrijwillige – bestuurders niet meer verantwoordelijk voor de exploitatie van de wooncomplexen. Beheer en onderhoud van de huizen vergde namelijk steeds meer tijd en deskundigheid, wat redelijkerwijs niet meer te vragen was van vrijwilligers.

Het betekent dat sinds 2009 de Stichting geld in bezit heeft in plaats van gebouwen. Geld om de vele extra’s te betalen voor de bewoners van alle drie de huizen.

De coördinatoren bewonerszaken

De coördinatoren bewonerszaken doen veel ondersteunend werk en helpen bewoners als die er zelf niet meer uitkomen. Uitgangspunt is daarbij dat bewoners hun zaken zelf regelen.

Lizanne Kik

Coördinator bewonerszaken

Pieternel van Giersbergen

Coördinator bewonerszaken

Ons halfjaarlijks huisblad

Uit het h'ART

Bekijk ons halfjaarlijks huisblad