Huisvesting op vrijzinnige grondslag

Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’ heeft een vrijzinnige grondslag. Dit is niet direct zichtbaar, maar wel op de achtergrond merkbaar.

De drie huizen zijn neergezet door een samenwerkingsverband van vrijzinnige gemeenten in de regio. Daarmee wilden ze senioren met een vrijzinnige achtergrond een eigen plek geven.

Vrijzinnigheid staat voor openheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en respectvol omgaan met elkaar.

De statuten over vrijzinnigheid

In de statuten van de stichting staat onder meer als doel:

‘Het ondersteunen van het vrijzinnig-religieuze gedachtegoed en het ondersteunen van bij dit vrijzinnig gedachtegoed behorende ontwikkelingen en activiteiten.’

Vrijzinnigen verwonderen zich over de diversiteit van het bestaan en zoeken met elkaar naar de diepere betekenis ervan. Daarbij staat mededogen met alles wat leeft centraal.

Ze geven dan ook gezamenlijk vorm en inhoud aan levensbeschouwelijke inzichten en aan maatschappelijke betrokkenheid. Daarvoor putten ze uit alle wereldreligies en andere bronnen van wijsheid, levensfilosofie en eigentijdse spiritualiteit. Ook wetenschap en kunst zijn inspiratiebronnen.

Open en positief tegenover het gedachtegoed

Wie woont bij Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’ hoeft niet zelf vrijzinnig te zijn. Wel wordt van iedereen gevraagd om open en positief te staan tegenover het gedachtegoed.

De diverse vrijzinnige gemeentes in de regio zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

 

Het bestuur

 • Nora van den Broek, voorzitter – 2e penningmeester
 • Derk Jan Niezing, penningmeester
 • Secretaris, vacant
 • Anja van Rijswijk, algemeen bestuurslid
 • Hans Bouwmeester, algemeen bestuurslid – secretaris a.i.

Raad van Advies en Toezicht

 • Cees de Monchy, voorzitter
 • Renze Holwerda, secretaris
 • Grietje van der Voet
 • Jos Somsen
 • Hans Helder
 • Esther Bierhaus

Het Bestuur komt in principe om de zes weken bijeen en is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Advies en Toezicht. Dit orgaan komt minimaal twee keer per jaar bijeen.

Het bestuur

Derkjan Niezing
Penningmeester
Nora van den Broek
voorzitter / 2e penningmeester
Anja Van Rijswijk
algemeen bestuurslid
Hans Bouwmeester
algemeen bestuurslid / secretaris a.i.

ANBI gegevens

De Vrijzinnig-Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting ‘Zuid Veluwe’ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Informatie hierover vindt u hier