Hier schrijft u zich in

Wilt u in aanmerking komen voor een appartement? Schrijft u zich dan in.
Print bijgaand inschrijfformulier vul in en stuur het op naar:

Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’
Hof van Sint Pieter 27
6721 TN  Bennekom

Tevens betaalt u € 25,- aan inschrijfkosten. Dit bedrag maakt u over op:

NL42 ABNA 044 653 23 20 onder vermelding van de naam van de persoon of personen die zich inschrijven.

Zodra het inschrijfgeld en uw inschrijfformulier binnen zijn, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Uiterlijk een maand nadat het inschrijfgeld en het inschrijfformulier binnen zijn ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

Een inschrijving bij Huiswaarts.nu is hiervoor niet van toepassing,
dus ook geen voorwaarde of pré. 

Wat gebeurt er na mijn inschrijving?

Houd rekening met een wachtlijst
Het is lastig om te zeggen wanneer u aan de beurt bent. Dit is namelijk van diverse factoren afhankelijk. Zo krijgen woningzoekenden met een vrijzinnig-religieuze achtergrond een pré gelet op de oorsprong en de statuten van de Stichting. Woningzoekenden die een steentje willen en kunnen bijdragen hebben ook een pré. Dit laatste is positief voor het woongenot van alle bewoners. Maar ook inschrijfduur, woonwensen, huishoudgrootte en belastbaar inkomen tellen mee.

Belastbaar inkomen (prijspeil 2024)

Zo heeft Woonstede de opdracht om de woningen ‘passend toe te wijzen’. Dit betekent dat huishoudens met een lager inkomen voorrang hebben op woningen met een lagere huur. Huishoudens met een wat hoger inkomen hebben weer voorrang op woningen met een wat hogere huur. Voor meer informatie over het ‘passend toewijzen’ vindt u hier.

Het overgrote deel van de appartementen valt in de sociale huursector. Hiervan is de kale huur niet hoger dan € 879,66.

Vanaf 2024 gelden er twee inkomensgrenzen, die afhangen van het type huishouden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen alleenwonenden en tweepersoonshuishoudens.

  • € 47.699,- voor alleenwonenden
  • € 52.671,- voor tweepersoonshuishoudens

Daarnaast is er 7,5% ‘vrije toewijzingsruimte’. Dat wil zeggen dat we 7,5% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan hogere inkomens mógen toewijzen, maar daar zijn we niet toe verplicht.

Is uw inkomen hoger dan € 47.700,- / € 52.672,- ?
In de Aleidahof zijn er 9 appartementen met een netto huur (dit is zonder servicekosten) tussen de € 879,66,- en € 911,18. Dit zijn geliberaliseerde woningen.
Deze appartementen zijn speciaal voor woningzoekenden die niet qua inkomensvoorwaarde in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning.

Twee inschrijfopties
Op het inschrijfformulier zijn twee inschrijfopties mogelijk: ‘actief’ (lijst 1) of ‘als geïnteresseerde(n)’ (lijst 2). Wat is het verschil hiervan?

  • Actief (lijst 1): U staat op deze lijst als woningzoekende ingeschreven waarbij u heeft aangegeven op korte termijn voor een appartement in aanmerking te willen komen. Woningvoordracht vindt plaats vanuit deze actieve lijst (1). Dit houdt in dat alleen woningzoekenden op de actieve lijst door Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’ worden benaderd voor een vrijgekomen woning. De woningzoekende mag maximaal 2x een woning weigeren, daarna komt hij/zij op lijst 2 te staan.
  • Als geïnteresseerde(n) (lijst 2) U staat als geïnteresseerde op deze lijst ingeschreven. Hierbij gaan wij ervan uit dat u niet op korte termijn belangstelling heeft in het wonen in een van de drie huizen. Bij een vrij gekomen woning wordt u daarom ook niet benaderd. Mocht uw woonwens/situatie wijzigen, waarbij u wel in aanmerking wenst te komen voor een appartement, laat het ons weten. (Dit kan telefonisch of via de mail). Vanaf dat moment sluit u aan op de actieve lijst en is die datum de registratiedatum.

Woningtoewijzing

U krijgt vanzelf bericht wanneer u voor een woning in beeld komt. U wordt dan uitgenodigd voor een toewijzingsgesprek. U krijgt dan tevens de gelegenheid om het betreffende appartement te bezichtigen.
Helaas is het niet mogelijk om u tussentijds een appartement te laten zien.
Er staan geen appartementen leeg en we willen de huidige bewoners hier niet mee lastig vallen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons mailen (info@vrssh-zuidveluwe.nl).
Ook kunt u ons op werkdagen bellen, bij voorkeur van 9:00 uur tot 12:00 uur.

Lizanne Kik

Coördinator bewonerszaken

Tel: 0318 - 431134

Pieternel van Giersbergen

Coördinator bewonerszaken

Tel: 0318 - 431134