Wonen

Wonen bij Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’

Senioren wonen graag bij Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’. Ze hebben de volledige vrijheid in hun eigen appartement en weten zich ondersteund door medebewoners en twee coördinatoren bewonerszaken. Er zijn volop activiteiten en voorzieningen, waardoor het leven makkelijker wordt.

De wooncomplexen zijn voor senioren van 50 jaar of ouder. Wilt u hier komen wonen? Dan is de voorwaarde dat u in staat bent zelfstandig te wonen, eventueel met externe hulp van bijvoorbeeld thuiszorg of bezorging van maaltijden.

Voordrachtsrecht bij Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’

Samen met woningcorporatie Woonstede uit Ede is Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’ verantwoordelijk voor de toewijzing van een appartement. Hierbij heeft Seniorenhuisvesting voordrachtsrecht. Dat betekent dat zij het beheer voert over de wachtlijst en het aanspreekpunt is. Seniorenhuisvesting heeft vervolgens het recht om een kandidaat van deze wachtlijst voor te dragen.

De uiteindelijke huurovereenkomst gaat u aan met Woonstede.  Zij is de eigenaar van de gebouwen. Heeft u bijvoorbeeld schade of een reparatieverzoek, dan kunt u dit melden bij Woonstede.