Wonen

Wonen bij Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’

Senioren wonen graag bij Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’. Ze hebben de volledige vrijheid in hun eigen appartement en weten zich ondersteund door medebewoners en twee coördinatoren bewonerszaken. Er zijn volop activiteiten en voorzieningen, waardoor het leven makkelijker wordt.

De wooncomplexen zijn voor senioren van 55 jaar of ouder. Wilt u hier komen wonen? Dan is de voorwaarde dat u in staat bent zelfstandig te wonen, eventueel met externe hulp van bijvoorbeeld thuiszorg of bezorging van maaltijden.

Voordrachtsrecht bij Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’

Samen met woningcorporatie Woonstede uit Ede is Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’ verantwoordelijk voor de toewijzing van de appartementen. Hierbij heeft Seniorenhuisvesting voordrachtsrecht. Dat betekent dat zij het beheer voert over de wachtlijst en het aanspreekpunt is. Seniorenhuisvesting heeft vervolgens het recht om een kandidaat van deze wachtlijst voor te dragen.

Belastbaar inkomen
Het overgrote deel van de appartementen valt in de sociale huursector. Hiervan is de kale huur niet hoger dan € 879,66 (prijspeil 2024).

Voor deze sociale huurwoningen gelden (voor 92,5 % van de voorgedragen kandidaten) onderstaande toelatingseisen:
Eenpersoonshuishoudens met een belastbaar inkomen tot en met € 47.699,- per jaar komen in aanmerking.
Een tweepersoonshuishoudens met een belastbaar inkomen tot en met € 52.671,- per jaar komen in aanmerking.

De Aleidahof heeft 9 appartementen in de vrije sector. Deze appartementen hebben een iets hogere huur. De kale huur is minimaal € 879,66 per maand. Hiervoor mag u ook een hoger inkomen hebben. Om voor een van deze appartementen in aanmerking te komen dient uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen minimaal € 47.700,- te zijn.

De uiteindelijke huurovereenkomst gaat u aan met Woonstede.  Zij is de eigenaar van de gebouwen. Heeft u bijvoorbeeld schade of een reparatieverzoek, dan kunt u dit melden bij Woonstede.